Το SDG2 Advocacy Hub εγκαινιάζει δύο εκστρατείες κατά της πείνας στο COP27 – Food Tank

Το Sustainable Development Goal 2 (SDG2) Advocacy Hub ξεκίνησε πρόσφατα δύο εκστρατείες κατά της πείνας στο COP27: Φασόλια είναι πώς (Β-Ε) και Hungry for Action (Η4Α). Και οι δύο εκστρατείες εργάζονται για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παγκόσμιες κρίσεις πείνας και κλίματος, ενώ παράλληλα προωθούν λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των πιεστικών … Read more

Ένας υπερδύναμος σύμμαχος για την επίλυση της πείνας, της φτώχειας και των κλιματικών κρίσεων – Δεξαμενή τροφίμων

Καλλιεργείται από την αυγή της γεωργίας και αναφέρεται σε αρχαία έργα λογοτεχνίας. Μικρό σε μέγεθος, αλλά θρεπτικό τόσο για το σώμα μας όσο και για τη γη. Είναι η υπερτροφή που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την τελευταία κρίση των τιμών των τροφίμων, μια πιθανή έλλειψη λιπασμάτων στο εγγύς μέλλον και τα ολοένα και πιο ασταθή … Read more